Điện thoại Yealink

Cung cấp và lắp đặt điện thoại Yealink:

- Điện thoại IP Yealink.

- Điện thoại Wifi Yealink.

- Điện thoại hội nghị Yealink

- Điện thoại phòng họp Yealink.

- Điện thoại kéo dài Yealink.

- Điện thoại không dây Yealink