Điện thoại Grandstream giá rẻ

Điện thoại Grandstream GXP1610, GXP1615, GXP1620, GXP1625, GXP1628, GXP1630, GXP1450, GXP2130, GXP2135, GXP2140, GXP2160, GXP2170, GXP2200 ext, HS108, GRP2612, GRP2612P, GRP2613, GRP2614, GRP2615.

Điện thoại IP Grandstream giá rẻ gồm những model sau:

dien thoai ip grandstream gia tot

 

+ Điện thoại để bàn Grandstream giá rẻ:

- Điện thoại Grandstream GXP1610.   

- Điện thoại Grandstream GXP1615.   

- Điện thoại Grandstream GXP1620.   

- Điện thoại Grandstream GXP1625.   

- Điện thoại Grandstream GXP1628.   

- Điện thoại Grandstream GXP1630.   

- Điện thoại Grandstream GXP1450.   

- Điện thoại Grandstream GXP2130.   

- Điện thoại Grandstream GXP2135.   

- Điện thoại Grandstream GXP2140.   

- Điện thoại Grandstream GXP2160.   

- Điện thoại Grandstream GXP2170.   

- Điện thoại Grandstream GXP2200 ext.       

- Điện thoại Grandstream HS108.

- Điện thoại Grandstream GRP2612.  

- Điện thoại Grandstream GRP2612P.

- Điện thoại Grandstream GRP2613.

- Điện thoại Grandstream GRP2614.  

- Điện thoại Grandstream GRP2615.

+ Điện thoại Video call,video skype giá rẻ:

- Điện thoại Video call GXV3240 Video-Skype.

- Điện thoại Video call GXV3275 Video-Skype.

- Điện thoại Video call GXV3370 Video-Skype.

+ Điện thoại wifi Grandstream giá rẻ:

- Điện thoại wifi WP810 bộ đàm.

- Điện thoại wifi WP820 bộ đàm.

- Điện thoại wifi GRP2612W.

- Điện thoại wifi GXP1760W.

+ Điện thoại IP kéo dài giá rẻ:

- Điện thoại ip kéo dài DP750 Base phát.      

- Điện thoại ip kéo dài DP752 Base phát.      

- Điện thoại ip kéo dài DP720 tay con.

- Điện thoại ip kéo dài DP722 tay con.

- Điện thoại ip kéo dài DP730 tay con.

- Điện thoại ip kéo dài DP760 Bộ repeator tăng vùng phủ sóng cho DP750, DP752.

+ Điện thoại đa năng hội nghị giá rẻ:

- Điện thoại hội nghị GAC2600 giá rẻ.

 

Để được hỗ trợ giá xin liên hệ: Mr Thịnh 0912.237.386