Giới thiệu

Công ty chuyên cung cấp thiết bị về ngành viễn thông như:

- Tổng đài ip

- điện thoại ip,

- thiết bị ghi âm

- thiết bị cắm sim

- thiết bị phòng họp như điện thoại phòng họp và camera hội nghị trực tuyến

- Tai nghe call center dùng cho điện thoại viên

- Míc đa hướng hội nghị