Gateway ra máy lẻ analog FXS

- Bộ chuyển đổi gateway ip ra máy lẻ analog.

- Thiết bị ATA chuyển đổi IP ra analog.