Thiết bị ghi âm qua USB

- Thiết bị ghi âm Tansonic kết nối cổng USB.

- Thiết bị ghi âm Zibosoft kết nối cổng USB.

- Thiết bị ghi âm Artech kết nối cổng USB.