Camera hội nghị truyền hình

- Lắp đặt camera hội nghị truyền hình HD.

- Camera hội nghị truyền hình Grandstream.

- Camera hội nghị truyền hình Yealink.