Phần mềm quản lý khách hàng

- Phần mềm quản lý thông tin khách hàng.

- Phần mềm chăm sóc khách hàng.

- Phần mềm quản lý chiếc lược Marketing.

- Phần mềm quản lý bán hàng.