Hướng dẫn chi tiết cài đặt và cấu hình điện thoại ip yealink SIP T27

Hướng dẫn chi tiết cài đặt thông số và cấu hình điện thoại ip Yealink Sip T27P E2 và Yealink SIP T27G cho người mới cài đặt.

Hướng dẫn chi tiết cài đặt và cấu hình thông số điện thoại ip yealink SIP T27.

Chúng tôi giới thiệu quy trình cấu hình và cài đặt điện thoại Yealink SIP-T27P và điện thoại Yealink SIP T27G như sau:

- Kết nối điện thoại vào hệ thống mạng hỗ trợ DHCP hoặc cấu hình địa chỉ IP tĩnh cho điện thoại.

- Xem trên điện thoại đã nhận địa chỉ ip.

- Gõ địa chỉ ip trên điện thoại vào trình duyệt web để cấu hình.

Username: admin

Password: admin

Cài đặt thông số điện thoại T27

Cài đặt thông số điện thoại T27

- Vào menu Account để khai báo tài khoản SIPs mà nhà mạng cung cấp

- Sau khi điền thông số cấu hình xong.

- Click Confirm !

Cài đặt thông số điện thoại T27

Cài đặt thông số điện thoại T27

- Khai báo Codec sử dụng

Cài đặt thông số điện thoại T27

- Kiểm tra trạng thái đăng ký đã được đăng ký chưa.

Cài đặt thông số điện thoại T27

Ngoài ra, công ty chúng tôi chuyên phân phối điện thoại yealink trên toàn quốc!

Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp: 0912.237.386