Hướng dẫn

Cách tạo phòng họp hội nghị truyền hình trực tuyến chi phí thấp nhất với thiết bị Mvoice hoặc Jabra và camera HD1080, kết hợp các thiết bị công nghệ, chất lượng như mic hội nghị, mic hội thảo và camera fulle HD để tạo ra phòng họp trực tuyến chất lượng cao mà chi phí thấp nhất.

Hướng dẫn cài đặt điện thoại DP750 và điện thoại DP720, là dòng điện thoại kéo dài không dây kết nối wifi, Đăng ký máy con, khai báo tài khoản. Thiết lập gọi ra, gọi vào. Cách thức roaming khi dịch chuyển, reset điện thoại DP750 và DP720, update firmware của điện thoại ip DP750 và DP720:

Hướng dẫn chi tiết cài đặt và cấu hình thông số điện thoại ip Yealink Sip T19P cho người mới cài đặt. 

Hướng dẫn sử dụng thiết bị ghi âm AR3200, Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Artech AR3200 đăng nhập hệ thống, thay đổi địa chỉ ip máy ghi âm AR3200, cài đặt thông số cổng ghi âm, kết nối máy ghi âm AR3200 qua internet, tìm và nghe file ghi âm. 

Download file hướng dẫn thiết bị ghi âm AR3200 Tại đây