Hướng dẫn cài đặt và cấu hình điện thoại ip Yealink Sip T19P

Hướng dẫn chi tiết cài đặt và cấu hình thông số điện thoại ip Yealink Sip T19P cho người mới cài đặt. 

Hướng dẫn chi tiết cài đặt và cấu hình điện thoại ip yealink SIP T19P.

Quy trình cấu hình và cài đặt điện thoại Yealink SIP-T19P, chúng tôi giới thiệu để quý khách hàng có thể tham khảo như sau:

- Kết nối điện thoại vào hệ thống mạng hỗ trợ DHCP hoặc cấu hình địa chỉ IP tĩnh cho điện thoại

- Gõ địa chỉ ip trên điện thoại vào trình duyệt web để cấu hình.

Username: admin

Password: admin

cấu hình điện thoại sip T19P

cấu hình điện thoại sip T19P

cấu hình điện thoại sip T19P

- Vào menu Account để khai báo tài khoản SIPs

Click Confirm !

cấu hình điện thoại sip T19P

cấu hình điện thoại sip T19P

- Khai báo Codec sử dụng

cấu hình điện thoại sip T19P

- Kiểm tra trạng thái đăng ký

cấu hình điện thoại sip T19P

Ngoài ra, công ty chúng tôi chuyên phân phối điện thoại yealink trên toàn quốc!