Cài đặt wifi Grandstream GWN7600

- Hướng dẫn cài đặt bộ phát wifi Grandstream GWN7600.

- Hướng dẫn sử dụng thiết bị wifi Grandstream GWN7600.

- Hướng dẫn cấu hình bộ phát wifi Grandstream GWN7600.

Cài đặt bộ phát wifi Grandstream GWN7600:

1. Đăng nhập thiết bị GWN7600:

Thông thường thiết bị Wifi GWN7600 được cấp địa chỉ IP động (DHCP) để truy cập thiết bị có các cách sau:

User/password = admin/admin

Cách 1: Truy cập qua địa chỉ MAC trên thiết bị

https://gwn_ĐịaChỉMacTrênThiếtBị.local/ như ví dụ dưới

Ví dụ: https://gwn_000b82616552.local/

địa chỉ MAC wifi

Cách 2: Truy cập thông qua địa chỉ IP thiết bị

Bước 1: Tải phần mềm đọc IP - Phần mềm đọc IP

Bước 2: Chạy phần mềm và xem MAC của thiết bị để kết nối ví dụ như hình

địa chỉ ip của wifi

 

2. Cài đặt thiết bị wifi GWN7600 vào chế độ auto controller (Master-Slave).

Bước 1: Đăng nhập vào con Master

Bước 2: Bắt buộc reset các con mới thêm vào về chế độ Factory reset (đợi khoảng 2 phút)

Bước 3: Tại giao diện web con Master -> Access Points sẽ hình thấy như hình sau

 - Tại khung Discovered Devices bạn sẽ nhìn thấy list các thiết bị mới cắm vào mạng

 - Muốn add vào chế độ auto controller thì bấm hình đỏ, muốn xóa khỏi nhóm quản lý tập chung thì bấm vào ô vuông xanh ở hình dưới

ghép thiết bị wifi gwn7610

3. Cài đặt nhóm làm việc cho GWN7600.

Vào Network Groups -> Network groups -> add để tạo nhóm làm việc

Bước 1: Đặt tên nhóm bất kỳ -> Basic để đặt tên nhóm

Bước 2: Thông số SSID cho truy cập Wifi

- SSID: là thông tin wifi khì truy cập sẽ nhìn thấy

Các thông tin khác như chế độ mã hóa, password các bạn tùy chọn

ghép thiết bị

Bước 3: Add các AP (access point) vào nhóm

Thêm các thiết bị access point vào nhóm.

cài đặt tên wifi

4. Tạo thêm nhóm SSID cho các nhóm làm việc khác.

Vào Network Groups -> Network groups -> Additional SSID

Ví dụ dưới ta tạo thêm nhóm truy cập cho khách hàng mỡi thông tin truy cập là "Khách_Hàng", các thông tin khác tùy chọn bạn cài đặt

tạo ssid wifi

 

5. Update firmware, Reboot, Reset, backup cấu hình sau khi cài đặt.

a. Update firmware

Bước 1: Điền địa chỉ chuẩn vào Firmware server: firmware.grandstream.com

Bước 2: Bấm nút Upgrade như hình

cập nhật fireware

 

​b. Reboot/Reset về mặc định như hình ô đỏ trên

c. Lưu cấu hình và Restore như hình ô vàng trên

 

TÍNH NĂNG TUYỆT VỜI CỦA WIFI GRANDSTREAM