Hướng dẫn cài đặt modem router GWN7000

- Cài đặt Router Grandstream GWN7000.

- Cấu hình Modem Grandstream GWN7000.

- Hướng dẫn cài đặt thiết bị Grandstream GWN7000.

Hướng dẫn chi tiết cài đặt thiết bị GWN7000:

- Cấu hình thiết bị cũ thành Brigde:

+ Login vào địa chỉ của Modem cũ sau đó đánh user và password.

+ Xem mã MEN của thiết bị tại mục Management, sau đó vào SLID Config.

+ Vào mục WAN để Remove cấu hình PPPoE cũ.

+ Sau đó Add thêm cấu hình mới và chọn mục Brigde.

+ Tắt chế độ wifi của thiết bị cũ nếu có.

tao Brigde modem

- Cài đặt router Grandstream GWN7000:

+ Login vào địa chỉ 192.168.1.1 của thiết bị Grandstream GWN7000.

+ Tài khoản mặc định của GWN700 là admin/admin.

 - Cấu hình tài khoản PPPoE vào Modem Grandstream GWN7000.

+ Vào mục Router trên thiết bị GWN7000 sau đó chọn Port.

+ Chọn Port WAN để cấu hình tài khoản PPPoE sau đó Save lại.

cai dat router GWN7000

Kiểm tra xem tài khoản PPPoE đã được kích hoạt trên thiết bị Router GWN700 chưa.

kiem tra cai dat modem GWN7000

Ngoài thiết bị Router GWN7000 ra chúng tôi còn cung cấp về giải pháp cũng như lắp đặt tổng đài ip, điện thoại ip, thiết bị hội nghị GrandstreamYealink.