Tổng đài IP

- Cung cấp giải pháp và lắp đặt tổng đài ip:

- Tổng đài VoIP.

- Tổng đài ip Panasonic. 

- Tổng đài ip Grandstream.