Tổng hợp thiết bị điện thoại phòng họp Meeteasy

Tổng hợp thiết bị điện thoại phòng họp Meeteasy mvoice các loại thiết bị Meeteasy Mid, Meeteasy mini, Meeteasy mvoice dùng cho phòng họp, phòng hội nghị từ ít người đến nhiều người cùng họp, điện thoại phòng họp có thể kết nối với các thiết bị âm thanh ngoài.

Tổng hợp thiết bị điện thoại phòng họp Meeteasy:

Hiện nay các công ty, tập đoàn có xu hướng mở rộng kinh doanh, mở rộng thêm những chi nhánh ở những cùng miền khác nhau trong nước cũng như ở nước ngoài. vậy nhu cầu cần liên lạc hoặc họp bàn công việc là cấp thiết. không cần một thiết bị truyền hình trực tuyến ta cũng có thể có giải pháp về họp trực tuyến. Đó là họp thoại trực tuyến.

Thiết bị phòng họp thoại trực tuyến của hãng Meeteasy với các model phù hợp cho từng doanh nghiệp từ nhỏ tới lớn.

Chính vì vậy Công ty chúng tôi đã tổng hợp lại một số thiết bị phòng họp thoại trực tuyến nhiều bên của hãng Meeteasy.

- Quý khách hàng có thể lựa chọn sản phẩm theo tiêu chí của công ty như: phòng họp, phòng hội thảo rộng bao nhiêu m2, số lượng người tham gia phòng họp bao nhiêu người,...

1. Điện thoại phòng họp Meeteasy Mini B: dùng cho phòng họp khoảng 10m2 và 6 người họp.

2. Điện thoại phòng họp Meeteasy Mini 2 B: dùng cho phòng họp khoảng 15m2 và 10 người họp.

3. Điện thoại phòng họp Meeteasy Mid 2 B: dùng cho phòng họp khoảng 25m2 và 15 người họp.

4. Điện thoại phòng họp Meeteasy Mid 2 EX: dùng cho phòng họp khoảng 35m2 và 20 người họp.

5. Điện thoại phòng họp Meeteasy Mid 2 HC: dùng cho phòng họp trên 40m2 và 40 người họp.