Tính năng mới thiết bị kết nối SIM di động Synway

- Tính năng bộ cắm SIM di động SYNWAY.

- Tính năng thiết bị kết nối SIM SYNWAY.

- Tính năng thiết bị gắn SIM SYNWAY

Các tính năng của thiết bị SIM Synway:

- Thiết bị kết nối SIM GSM có thể kết nối 1 hay nhiều sim cùng một lúc.

- Có thể kết nối với các loại tổng đài điện thoại.

- Có thể kết nối với mọi phần mềm gọi điện trên máy tính.

- Có thể kết nối với SIM di động của tất cả các nhà mạng tại Việt Nam.

- Khi tổng đài hỏng thì thiết bị có thể kết nối trực tiếp với điện thoại bàn.

- Thiết bị tự động định tuyến thông minh.

- Giám sát toàn bộ cuộc gọi đi và gọi đến.

- Giảm chi phí cho doanh nghiệp lên đến 1000 lần.

- Giải pháp kết nối thông minh của hãng Synway.

- Kết nối với các loại tổng đài.

- Hạn chế hoặc khống chế bao nhiêu phút cho mỗi cuộc gọi.

- Định mức mỗi SIM được gọi bao nhiêu phút mỗi tháng khi nhà mạng có khuyến mãi bao nhiêu phút 1 cuộc gọi.

- Khi khách hàng gọi lại thì thiết bị synway sẽ tự động định tuyến vào máy điện thoại đã gọi.

- Hiển thị trạng thái gọi đi, gọi đến.

- Kết nối với các phần mềm gọi điện tự động auto click and call.

- Kết nối với các phần mềm nhắn tin SMS.

- Cho phép gửi và nhận tin nhắn từ Email.

- Có thể cài đặt tính năng tính block cuộc gọi từ 1 giây, 5 giây hoặc 10 giây,...

Tham khảo thêm chi tiết tính năng và cấu hình của từng thiết bị gắn SIM Synway:

- Thiết bị gắn SIM di động Synway SMG4004.

- Thiết bị gắn SIM di động Synway SMG4008.

- Thiết bị gắn SIM di động Synway SMG4016.

- Thiết bị gắn SIM di động Synway SMG4032.