Phần mềm tính cước tổng đài nội bộ NEC

Phần mềm tính cước tổng đài nội bộ NEC là Phần mềm tính cước sử dụng cho tổng đài NEC, Phần mềm tính cước tổng đài PABX Billing Manager Pro. Giá tiền được tính theo giá cước của VNPT hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu.  Phần mềm tính cước tổng đài NEC cung cấp tính năng báo cáo rất mềm dẻo, đa dạng và tiện lợi phục vụ hữu hiệu cho người quản lý.

PHẦN MỀM TÍNH CƯỚC TỔNG ĐÀI NỘI BỘ NEC:

phần mềm tính cước tổng đài NEC

- Phần mềm tính cước sử dụng cho tổng đài NEC

Phần mềm tính cước tổng đài với license 128 máy lẻ.

- Phần mềm tính cước tổng đài PABX Billing Manager Pro.

- Giá tiền được tính theo giá cước của VNPT hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu.

- Ấn định tiền cước tối đa được phép sử dụng cho từng nhân viên.

- Cấp mã số sử dụng điện thoại cho từng nhân viên.

- Thay đổi mã số linh hoạt.

- Xác lập quyền thực hiện cuộc gọi trên từng mã số.

- Quản lý được mã Code tới từng người sử dụng.

- Cho phép in chỉ tiêu cước phí với các tuỳ chọn.

- Hệ thống phần mềm bảo hành trọn đời theo máy tính kể cả cài lại máy tính hoặc format ổ cứng.

- Kiểm tra mã số, ghi nhận lại các cuộc gọi: số gọi đi, ngày, giờ, khoảng thời gian thực hiện cuộc gọi của nhân viên.

- Tự động tính cước và cung cấp các báo cáo thống kê về tình hình sử dụng điện thoại của toàn bộ nhân viên.

Phần mềm tính cước tổng đài NEC cung cấp tính năng báo cáo rất mềm dẻo, đa dạng và tiện lợi phục vụ hữu hiệu cho người quản lý.

- Chương trình chạy rất ổn định và chỉ cần cài 01 lần trên máy tính