Míc không dây Bluetooth Yealink CPW90

Míc không dây Bluetooth Yealink CPW90

Míc không dây bluetooth Yealink CPW90: - Sử dụng cho điện thoại hội nghị CP960...
4.500.000 VNĐ