Điện thoại IP Grandstream GXP1782

Điện thoại IP Grandstream GXP1782

Thông số và cấu hình điện thoại IP grandstream GXP1782: - Điện thoại voip GXP...
2.230.000 VNĐ