Dịch vụ

Tổng hợp thiết bị điện thoại phòng họp Meeteasy mvoice các loại thiết bị Meeteasy Mid, Meeteasy mini, Meeteasy mvoice dùng cho phòng họp, phòng hội nghị từ ít người đến nhiều người cùng họp, điện thoại phòng họp có thể kết nối với các thiết bị âm thanh ngoài.

Phần mềm tính cước tổng đài nội bộ NEC là Phần mềm tính cước sử dụng cho tổng đài NEC, Phần mềm tính cước tổng đài PABX Billing Manager Pro. Giá tiền được tính theo giá cước của VNPT hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu.  Phần mềm tính cước tổng đài NEC cung cấp tính năng báo cáo rất mềm dẻo, đa dạng và tiện lợi phục vụ hữu hiệu cho người quản lý.

Điện thoại hội nghị meeteasy MINI. Điện thoại conference Meeteasy MID. Điện thoại Meeteasy nhiều mẫu mã đẹp để quý khách hàng lựa chọn. Điện thoại hội nghị trực tuyến Meeteaty. Điện thoại phòng họp thoại trực tuyến của hãng Meeteasy. Điện thoại conference Meeteasy

- Tổng hợp thiết bị phòng họp Polycom.

- Tổng hợp thiết bị hội nghị Polycom.

- Điện thoại hội nghị Polycom.

- Điện thoại phòng họp Polycom