Hướng dẫn

- Hướng dẫn sử dụng thiết bị ATA HT702.

- Hướng dẫn sử dụng thiết bị Grandstream HT702.

- Hướng dẫn sử dụng bộ chuyển đổi ATA HT702.

- Hướng dẫn sử dụng gateway grandstream HT702.

- Hướng dẫn sử dụng thiết bị ATA HT802.

- Hướng dẫn sử dụng thiết bị Grandstream HT802.

- Hướng dẫn sử dụng bộ chuyển đổi ATA HT802.

- Hướng dẫn sử dụng gateway grandstream HT802.

- Hướng dẫn sử dụng thiết bị ATA HT812.

- Hướng dẫn sử dụng thiết bị Grandstream HT812.

- Hướng dẫn sử dụng bộ chuyển đổi ATA HT812.

- Hướng dẫn sử dụng gateway grandstream HT812.

Hướng dẫn sử dụng thiết bị ghi âm AR1600, Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Artech AR1600 đăng nhập hệ thống, thay đổi địa chỉ ip máy ghi âm AR1600, cài đặt thông số cổng ghi âm, kết nối máy ghi âm AR1600 qua internet, tìm và nghe file ghi âm. 

Download file hướng dẫn thiết bị ghi âm AR1600 Tại đây