Hướng dẫn

- Cài đặt và cấu hình thiết bị ATA GXW4248.

- Cách cài đặt bộ chuyển đổi GXW4248.

- Cài đặt thiết bị grandstream GXW4248.

- Cấu hình và cài đặt Gateway GXW4248.

- Cài đặt tài khoản cho thiết bị Grandstream GXW4248.

- Hướng dẫn cài đặt phần mềm 3CX.

- Hướng dẫn cấu hình tài khoản tổng đài 3CX.

- Hướng dẫn lắp đặt tổng đài mềm 3CX

- Hướng dẫn cài đặt bộ phát wifi Grandstream GWN7620.

- Hướng dẫn sử dụng thiết bị wifi Grandstream GWN7620.

- Hướng dẫn cấu hình bộ phát wifi Grandstream GWN7620.

Hướng dẫn phần mềm ghi âm tập chung là hướng dẫn cài đặt phần mềm và cấu hình thiết bị ghi âm tập chung, hướng dẫn chi tiết phần mềm quản lý ghi âm tập chung cho doanh nghiệp, công ty. Phần mềm ghi âm tập chung sẽ mang đến doanh nghiệp sự hoàn hảo nhất về ghi âm điện thoại.