Hướng dẫn

Cài đặt và cấu hình thiết bị ATA GXW4248, Cách cài đặt bộ chuyển đổi GXW4248, Cài đặt thiết bị grandstream GXW4248, Cấu hình và cài đặt Gateway GXW4248, Cài đặt tài khoản cho thiết bị Grandstream GXW4248.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm 3CX, Hướng dẫn cấu hình tài khoản tổng đài 3CX, Hướng dẫn lắp đặt tổng đài mềm 3CX, Bán phần mềm 3CX, Bán license phần mềm 3CX

Hướng dẫn sử dụng thiết bị ghi âm AR400, Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Artech AR400 đăng nhập hệ thống, thay đổi địa chỉ ip máy ghi âm AR400, cài đặt thông số cổng ghi âm, kết nối máy ghi âm AR400 qua internet, tìm và nghe file ghi âm. 

Download file hướng dẫn thiết b ghi âm AR400 Tại đây

- Cài đặt và cấu hình thiết bị ATA HT814, Cài đặt bộ chuyển đổi ATA HT814, Cài đặt tài khoản cho thiết bị Grandstream HT814, Cài đặt thiết bị grandstream HT814, Cấu hình và cài đặt Gateway HT814, Cài đặt bộ chuyển đổi IP sang analog HT814, Hướng dẫn sử dụng thiết bị ATA HT814.