Hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết cài đặt và cấu hình điện thoại ip Yealink Sip T21 cho người mới cài đặt, Quy trình cấu hình và cài đặt điện thoại Yealink SIP T21, chúng tôi giới thiệu để quý khách hàng có thể tham khảo như sau:

Thiết bị điện thoại hội nghị Meeteasy mvoice là những thiết bị hội nghị Meeteasy Mid, Meeteasy mini, Meeteasy mvoice dùng cho phòng họp, phòng hội nghị từ ít người đến nhiều người cùng họp, điện thoại hội nghị có thể kết nối với các thiết bị âm thanh ngoài.

- Cài đặt Router Grandstream GWN7000.

- Cấu hình Modem Grandstream GWN7000.

- Hướng dẫn cài đặt thiết bị Grandstream GWN7000.

- Cài đặt và cấu hình thiết bị ATA HT702.

- Cài đặt bộ chuyển đổi ATA HT702.

- Cài đặt tài khoản cho thiết bị Grandstream HT702.

- Cài đặt thiết bị grandstream HT702.

- Cấu hình và cài đặt Gateway HT702.

- Cài đặt bộ chuyển đổi IP sang analog.