Tin tức

Tổng hợp thiết bị điện thoại phòng họp Meeteasy mvoice các loại thiết bị Meeteasy Mid, Meeteasy mini, Meeteasy mvoice dùng cho phòng họp, phòng hội nghị từ ít người đến nhiều người cùng họp, điện thoại phòng họp có thể kết nối với các thiết bị âm thanh ngoài.

Tổng đài ip sự lựa chọn tối ưu cho doanh nghiệp và công ty, có thể kết nối nhiều tổng đài lại với nhau

 

Điện thoại hội nghị meeteasy MINI. Điện thoại conference Meeteasy MID. Điện thoại Meeteasy nhiều mẫu mã đẹp để quý khách hàng lựa chọn. Điện thoại hội nghị trực tuyến Meeteaty. Điện thoại phòng họp thoại trực tuyến của hãng Meeteasy. Điện thoại conference Meeteasy

- Tổng hợp thiết bị phòng họp Polycom.

- Tổng hợp thiết bị hội nghị Polycom.

- Điện thoại hội nghị Polycom.

- Điện thoại phòng họp Polycom