Hướng dẫn sử dụng thiết bị ghi âm Artech AR400

Hướng dẫn sử dụng thiết bị ghi âm AR400, Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Artech AR400 đăng nhập hệ thống, thay đổi địa chỉ ip máy ghi âm AR400, cài đặt thông số cổng ghi âm, kết nối máy ghi âm AR400 qua internet, tìm và nghe file ghi âm. 

Download file hướng dẫn thiết b ghi âm AR400 Tại đây

Hướng dẫn sử dụng thiết bị ghi âm Artech AR400:

1. Đăng nhập thiết bị ghi âm AR400:

 Địa chỉ IP mặc định của thiết bị ghi âm192.168.0.230 với thông tin đăng nhập là admin/admin

Đăng nhập thiết bị Ar400

2. Thay đổi địa chỉ IP của thiết bị ghi âm AR400:

Vào System -> Change IP để thay đổi địa chỉ IP theo giải mạng tại của công ty đang sử dụng

Đổi địa chỉ IP của Artech Ar400

3. Cài đặt thông số cho các cổng ghi âm:

a. Chế độ ghi âm:

- Voltage: Ghi âm đường line điện thoại (đường line điện thoại hoặc đường máy lẻ tổng đài

- Voice: Ghi âm các nguồn âm thanh từ amply, bộ đàm,... hay từ âm thanh bất kỳ

- Key: Ghi âm qua phím bấm trên bàn phím điện thoại (Ví dụ muốn ghi âm bấm # lưu file ghi âm bấm *)

- Room: Ghi âm các nguồn âm thanh từ Mic ngoài

b. Ngoài ra còn rất nhiều thông số khác khi thiết lập ghi âm:

- Thời gian ghi âm tùy chọn múi giờ bất kỳ

- Dial Length: Độ dài bao nhiêu số mới được ghi âm (ví dụ bạn kết nối vào máy lẻ tổng đài chỉ gọi ra mới ghi âm còn gọi nội bộ không ghi âm thì độ dài đặt ở đây =6)

Cài thông số cho cổng ghi âm

4. Phân quyền truy cập hệ thống của thiết bị ghi âm Artech:

Vào Users -> tạo thêm các quyền để xem ghi âm qua mạng

Phân quyền đăng nhập hệ thống Ar400

5. Kết nối ghi âm từ xa qua mạng internet:

Nếu bạn muốn xem từ xa qua internet thì bạn cần có IP tĩnh hoặc tên miền động để kết nối, khi này ta cần Nat port 123456  cổng web 80 trên modem để kết nối xem từ xa

Kết nối Ar400 với internet

6. Nghe, tìm kiếm file ghi âm:

Vào search -> như hình dưới để  nghe, tìm kiếm file ghi âm

Tìm và nghe file ghi âm

 

Quý khách hàng cần cài đặt hoặc hướng dẫn phần mềm xin liên hệ:

Điện thoại: 024:85881919; 0912.237.386