Hướng dẫn sử dụng thiết bị ghi âm Artech AR800

Hướng dẫn sử dụng thiết bị ghi âm AR800, Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Artech AR800 đăng nhập hệ thống, thay đổi địa chỉ ip máy ghi âm AR800, cài đặt thông số cổng ghi âm, kết nối máy ghi âm AR800 qua internet, tìm và nghe file ghi âm.  

Download file hướng dẫn thiết bị ghi âm AR800 Tại đây

Hướng dẫn sử dụng thiết bị ghi âm Artech AR800:

1. Đăng nhập thiết bị ghi âm AR800:

 Địa chỉ IP mặc định của thiết bị ghi âm192.168.0.230 với thông tin đăng nhập là admin/admin

Đăng nhập thiết bị Ar800

2. Thay đổi địa chỉ IP của thiết bị ghi âm AR800:

Vào System -> Change IP để thay đổi địa chỉ IP theo giải mạng tại của công ty đang sử dụng

Thay đổi ip thiết bị Artech AR800

3. Cài đặt thông số cho các cổng ghi âm:

a. Chế độ ghi âm:

- Voltage: Ghi âm đường line điện thoại (đường line điện thoại hoặc đường máy lẻ tổng đài

- Voice: Ghi âm các nguồn âm thanh từ amply, bộ đàm,... hay từ âm thanh bất kỳ

- Key: Ghi âm qua phím bấm trên bàn phím điện thoại (Ví dụ muốn ghi âm bấm # lưu file ghi âm bấm *)

- Room: Ghi âm các nguồn âm thanh từ Mic ngoài

b. Ngoài ra còn rất nhiều thông số khác khi thiết lập ghi âm:

- Thời gian ghi âm tùy chọn múi giờ bất kỳ

- Dial Length: Độ dài bao nhiêu số mới được ghi âm (ví dụ bạn kết nối vào máy lẻ tổng đài chỉ gọi ra mới ghi âm còn gọi nội bộ không ghi âm thì độ dài đặt ở đây =6)

Cấu hình cổng ghi âm AR800

4. Phân quyền truy cập hệ thống của thiết bị ghi âm Artech:

Vào Users -> tạo thêm các quyền để xem ghi âm qua mạng

Phân quyền quản lý ghi âm AR800

5. Kết nối ghi âm từ xa qua mạng internet:

Nếu bạn muốn xem từ xa qua internet thì bạn cần có IP tĩnh hoặc tên miền động để kết nối, khi này ta cần Nat port 123456  cổng web 80 trên modem để kết nối xem từ xa

Quán lý ghi âm Artech Ar800 từ xa

6. Nghe, tìm kiếm file ghi âm:

Vào search -> như hình dưới để  nghe, tìm kiếm file ghi âm

Tìm và nghe file ghi âm trên AR800

 

Liên hệ: 024:85881919; 0912.237.386