Hướng dẫn sử dụng thiết bị ghi âm Artech AR2400

Hướng dẫn sử dụng thiết bị ghi âm AR2400, Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Artech AR2400 đăng nhập hệ thống, thay đổi địa chỉ ip máy ghi âm AR2400, cài đặt thông số cổng ghi âm, kết nối máy ghi âm AR2400 qua internet, tìm và nghe file ghi âm. 

Download file hướng dẫn thiết bị ghi âm AR2400 Tại đây

Hướng dẫn sử dụng thiết bị ghi âm Artech AR2400:

1. Đăng nhập thiết bị ghi âm AR2400:

 Địa chỉ IP mặc định của thiết bị ghi âm 192.168.0.230 với thông tin đăng nhập là admin/admin

Đăng nhập thiết bị Artech AR2400

2. Thay đổi địa chỉ IP của thiết bị ghi âm AR2400:

Vào System -> Change IP để thay đổi địa chỉ IP theo giải mạng tại của công ty đang sử dụng

Đổi dải IP thiết bị ghi âm AR2400

3. Cài đặt thông số cho các cổng ghi âm:

a. Chế độ ghi âm:

- Voltage: Ghi âm đường line điện thoại (đường line điện thoại hoặc đường máy lẻ tổng đài

- Voice: Ghi âm các nguồn âm thanh từ amply, bộ đàm,... hay từ âm thanh bất kỳ

- Key: Ghi âm qua phím bấm trên bàn phím điện thoại (Ví dụ muốn ghi âm bấm # lưu file ghi âm bấm *)

- Room: Ghi âm các nguồn âm thanh từ Mic ngoài

b. Ngoài ra còn rất nhiều thông số khác khi thiết lập ghi âm:

- Thời gian ghi âm tùy chọn múi giờ bất kỳ

- Dial Length: Độ dài bao nhiêu số mới được ghi âm (ví dụ bạn kết nối vào máy lẻ tổng đài chỉ gọi ra mới ghi âm còn gọi nội bộ không ghi âm thì độ dài đặt ở đây =6)

Cài thông số cổng ghi âm AR2400

4. Phân quyền truy cập hệ thống của thiết bị ghi âm Artech:

Vào Users -> tạo thêm các quyền để xem ghi âm qua mạng

Phân quyền truy cập máy ghi âm

5. Kết nối ghi âm từ xa qua mạng internet:

Nếu bạn muốn xem từ xa qua internet thì bạn cần có IP tĩnh hoặc tên miền động để kết nối, khi này ta cần Nat port 123456  cổng web 80 trên modem để kết nối xem từ xa

Quản lý từ xa thiết bị ghi âm AR2400

6. Nghe, tìm kiếm file ghi âm:

Vào search -> như hình dưới để nghe, tìm kiếm file ghi âm

Tìm và nghe file ghi âm AR2400

 

Quý khách hàng cần cài đặt hoặc hướng dẫn phần mềm xin liên hệ:

Điện thoại: 024:85881919; 0912.237.386

Website: http://tongdaiip.net