Hướng dẫn phần mềm ghi âm tập chung

Hướng dẫn phần mềm ghi âm tập chung là hướng dẫn cài đặt phần mềm và cấu hình thiết bị ghi âm tập chung, hướng dẫn chi tiết phần mềm quản lý ghi âm tập chung cho doanh nghiệp, công ty. Phần mềm ghi âm tập chung sẽ mang đến doanh nghiệp sự hoàn hảo nhất về ghi âm điện thoại. 

Hướng dẫn phần mềm ghi âm tập chung:

- Download Phần mềm quản lý ghi âm tập chung Tại đây.

- Trung tâm Quản lý phải có địa chỉ IP tĩnh để các điểm ghi âm riêng lẻ kết nối về trung tâm.

- Các model thiết bị ghi âm kết nối phần mềm quản lý ghi âm tập chung: AR200/210; AR400; AR800; AR1600; AR2400; AR3200, AJ, AQ,...

CHẠY PHẦN MỀM QUẢN LÝ GHI ÂM TẬP CHUNG:

1. Chạy phần mềm quản lý ghi âm tập chung và thay đổi thư mục lưu trữ file ghi âm.

- Thay đổi thư mục lưu file ghi âm và chạy chế độ cho các thiết bị khác kết nối đến phần mềm quản lý tập chung:

 Bấm vào file GXWEBDataCfg như hình dưới, rồi đổi lại đường dẫn lưu file ghi âm như bạn mong muốn.

chạy phần mềm ghi âm tập chung

- Chạy phần mềm Web: Bấm vào file GXWEBDataSrv (Chú ý file này phải chạy 24/24 thì mới connect được web)

chạy phần mềm ghi âm web

- Vào Web: http://dia-chi-ip-may-chu:9080 (Chú ý địa chỉ IP máy chủ là máy chạy phần mềm này và địa chỉ ip phải là IP tĩnh nhé)

2. Khai báo các điểm chi nhánh và kết nối về phần mềm quản lý  tập chung:

a. Khai báo các vùng và chi nhánh quản lý hình cây:

Bấm chuột phải vào All device để tạo các cấp thư mục chi nhánh thiết bị cần quản lý.

khai báo các điểm ghi âm nhánh

- Bấm chuột phải vào menu cấp 3 rồi chọn New Device để khai báo thiết bị mới và thông số của thiết bị cần kết nối, như hình dưới ta cần có 3 thông số khoanh vùng mầu xanh để kết nối, 3 thông số này ta lấy ở máy ghi âm của chi nhánh đó

b. Xem ID của thiết bị tại các chi nhánh và mở kết nối chi nhánh về trung tâm.

- Vào thiết bị -> System -> Device infor như hình dưới để xem ID

xem id các điểm ghi âm nhánh

- Vào thiết bị -> System -> Options, kích hoạt và khai báo địa chỉ IP tại trung tâm như hình sau (Chú ý tại trung tâm phải có IP tĩnh hoặc tên miền động để kết nối)

kích hoạt id ghi âm nhánh

c. Nat port trên modem để kết nối vào phần mềm CMS.

+ Cổng cần mở: 12345 - 12346 - 12347

+ Cổng quản lý trên mạng: 9080

- Ví dụ: máy tính cài phần mềm CMS có IP là 192.168.2.55 thì ta mở cổng nat như hình sau:

nat port ghi âm

d. Khai báo ID của chi nhánh vào phần mềm quản lý tập chung.

+ Tại máy ghi âm cần kết nối: ta vào System -> option/ System -> Device infor và System -> Change ip để lấy thông tin điền vào như mẫu làm dưới

khai báo id các điểm ghi âm

e. Chỉnh thời gian backup tự động

- Thông thường thời gian ban đêm để backup là tốt nhất, vì lúc đó hoạt động ít, băng thông đường truyền tốt để backup dữ liệu.

chỉnh thời gian backup file ghi âm