Hướng dẫn chi tiết cài đặt và cấu hình thông số điện thoại ip yealink SIP T41

Hướng dẫn chi tiết cài đặt thông số và cấu hình điện thoại ip Yealink Sip T41P E2 và điện thoại voip Yealink SIP T41G cho lần đầu cài đặt.

Hướng dẫn chi tiết cài đặt và cấu hình thông số điện thoại ip yealink SIP T41.

Chúng tôi giới thiệu quy trình cấu hình và cài đặt điện thoại Yealink SIP-T41P, điện thoại Yealink SIP T41G và điện thoại Yealink SIP T41S như sau:

- Kết nối điện thoại vào hệ thống mạng hỗ trợ DHCP.

- Cấu hình địa chỉ IP tĩnh cho điện thoại hoặc để ip tĩnh.

- Xem trên điện thoại đã nhận địa chỉ ip.

- Gõ địa chỉ ip trên điện thoại vào trình duyệt web để cấu hình.

Username: admin

Password: admin

Cấu hình thồng số điện thoại T41

 

- Vào menu Account để khai báo tài khoản SIPs mà nhà mạng cung cấp

- Sau khi điền thông số cấu hình xong.

- Click Confirm !

Cấu hình điện thoại SIP T41

Cấu hình điện thoại SIP T41

- Kiểm tra trạng thái đăng ký đã được đăng ký chưa.

Cấu hình điện thoại SIP T41

Mọi thắc mắc xin liên hệ: 0912.237.386