Hướng dẫn cài đặt và cấu hình điện thoại ip Yealink Sip T21P

Hướng dẫn chi tiết cài đặt và cấu hình điện thoại ip Yealink Sip T21P cho người mới cài đặt.

Hướng dẫn chi tiết cài đặt và cấu hình điện thoại ip yealink SIP T21P.

Quy trình cấu hình và cài đặt điện thoại Yealink SIP-T21P, chúng tôi giới thiệu để quý khách hàng có thể tham khảo như sau:

- Kết nối điện thoại vào hệ thống mạng hỗ trợ DHCP hoặc cấu hình địa chỉ IP tĩnh cho điện thoại.

- Xem trên điện thoại đã nhận địa chỉ ip.

- Gõ địa chỉ ip trên điện thoại vào trình duyệt web để cấu hình.

Username: admin

Password: admin

Cài đặt điện thoại ip Yealink T21P

Cài đặt điện thoại ip Yealink T21P

- Vào menu Account để khai báo tài khoản SIPs

Click Confirm !

Cài đặt điện thoại ip Yealink T21P

Cài đặt điện thoại ip Yealink T21P

- Khai báo Codec sử dụng

Cài đặt điện thoại ip Yealink T21P

- Kiểm tra trạng thái đăng ký

Cài đặt điện thoại ip Yealink T21P

Ngoài ra, công ty chúng tôi chuyên phân phối điện thoại yealink trên toàn quốc!