Hướng dẫn cài đặt và cấu hình điện thoại ip Yealink Sip T19

Hướng dẫn chi tiết cài đặt và cấu hình thông số điện thoại ip Yealink Sip T19 cho người mới cài đặt. 

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình thông số điện thoại ip yealink SIP T19E2.

Quy trình cấu hình điện thoại Yealink SIP-T19 chúng tôi giới thiệu để quý khách hàng có thể tham khảo như sau:

- Cắm điện thoại vào hệ thống mạng hỗ trợ DHCP hoặc cấu hình địa chỉ IP tĩnh cho điện thoại

- Gõ địa chỉ điện thoại vào trình duyệt web để cấu hình.

Username: admin

Password: admin

cài đặt tài khoản điện thoại ip yealink T19

cài đặt tài khoản điện thoại ip yealink T19

- Vào menu Account để khai báo tài khoản SIPs

Click Confirm !

cài đặt tài khoản điện thoại ip yealink T19

cài đặt tài khoản điện thoại ip yealink T19

- Khai báo Codec sử dụng chi điện thoại sip T19:

cài đặt tài khoản điện thoại ip yealink T19

- Kiểm tra trạng thái đăng ký thành công:

cài đặt tài khoản điện thoại ip yealink T19

Ngoài ra, công ty chúng tôi chuyên phân phối điện thoại yealink trên toàn quốc!