Hướng dẫn cài đặt và cấu hình thiết bị Grandstream GXW4248

Cài đặt và cấu hình thiết bị ATA GXW4248, Cách cài đặt bộ chuyển đổi GXW4248, Cài đặt thiết bị grandstream GXW4248, Cấu hình và cài đặt Gateway GXW4248, Cài đặt tài khoản cho thiết bị Grandstream GXW4248.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình thiết bị Grandstream GXW4248:

1. Mô hình kết nối

Kết nối cổng WAN trên thiết bị Grandstream GXW4248

* Với Viettel/VNPT: thông thường được kết nối vào port 4 của modem.

* Với CMC/FPT: Cắm vào bất kỳ cổng nào trên Router hoặc Switch.

Grandstream GXW4248

Sơ đồ kết nối Gateway GXW4248 với nhà mạng

2. Đăng nhập thiết bị Grandstream GXW4248:

Kết nối máy tính cài đặt với Switch hoặc cổng LAN trên thiết bị GXW4248:

a. Nếu PC cài đặt kết nối vào switch hoặc router.

Lấy điện thoại analog -> cắm vào cổng FXS bất kỳ của thiết bị GXW4248.

Bước 1: Nhấc máy bấm ***129 đợi 5 giây cúp máy -> Nhấc máy bấm *** 02 -> nghe đọc địa chỉ IP của thiết bị -> xong cúp máy.

Bước 2: Máy tính đăng nhập vào địa chỉ IP của thiết bị với user/pass=admin/admin (nếu không đăng nhập được thì lặp lại bước 1 ở trên)

b. Nếu PC kết nối vào cổng LAN của Gateway GXW4248:

Bước 1: Đổi địa chỉ ip trên máy tính thành: 192.168.2.10

Bước 2: Vào trình duyệt đánh 192.168.2.1

Đăng nhập:

- User :  admin

- Password: admin

3. Cài đặt tài khoản cho thiết bị:

Bước 1: Lấy thông tin tài khoản -> thông tin này do tổng đài nội bộ cấp nếu kết nối với tổng đài, Còn kết nối với nhà mạng VNPT/Viettel/FPT thì bạn hỏi nhà mạng, thông số tài khoản gồm: IP server/Số máy/Pass đang nhập

Bước 2: Cài đăt IP server (địa chỉ ip tổng đài): Vào Profile 1 cài đặt IP server như hình dưới.

Chú ý: Các nhà mạng khác nhau thông số cài đặt sẽ khác nhau (dưới đây là ví dụ kết nối đầu số VNPT), Nếu dùng với tổng đài nội bộ thì Primary SIP server là địa chỉ ip tổng đài IP.

cài đặt tài khoản GXW4248

Cài đặt tài khoản cho Gateway GXW4248

Bước 3: Cài đặt tài khoản: Vào FXS Ports khai báo thông số tài khoản do nhà mạng cấp hoặc tổng đài nội bộ của bạn cấp.

cài tài khoản gateway gxw4248

Cài đặt tài khoản cho thiết bị Grandstream GXW4248

Bước 4: Xem trạng thái kết nối thành công hay không

Vào Status, nhìn các cổng nếu Register tưc là đã được đăng ký thành công

Chú ý: Các bạn không nên thay đổi giá trị các thông số khác.

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các thiết bị voip của Yealink.