Hướng dẫn cài đặt và cấu hình thiết bị Gateway FXO TA810

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình thiết bị FXO TA810, Cách cài đặt bộ chuyển đổi FXO TA810, Cài đặt thiết bị Gateway FXO TA810, Cấu hình và cài đặt Gateway TA810.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình thiết bị Gateway FXO TA810:

1. Xem địa chỉ IP thiết bị và đặt IP tĩnh cho thiết bị TA810:

a. Tìm địa chỉ IP của thiết bị

- Download và cài đặt phần mềm tìm địa chỉ IP và địa chỉ MAC.

+ Đọc địa chỉ MAC trên thân thiết bị và tìm địa chỉ MAC nào trùng trên thiết bị thì đó là IP của thiết bị FXO TA810.

b. Thay đổi địa chỉ IP cho thiết bị

- Sau khi tìm được IP của thiết bị ở mục a ta vào trình duyệt đánh địa chỉ IP của thiết bị đó

- Vào System -> LAN để đặt địa chỉ IP tĩnh cho thiết bị như sau, apply rồi reboot lại thiết bị sẽ ăn theo địa chỉ IP mới.

đổi địa chỉ ip gateway ta810

2. Cài đặt hạn chế thời gian cho từng đường bưu điện

- Single Call Max Duration: Số phút được phép gọi rồi tự động ngắt

- Round up duration (s): Làm tròn block tính giây cho cuộc gọi

- Max. Call Duration (s): Số giây được gọi tính theo ngày/tuần/tháng

- Clear Period: Tự động clear giá trị trên theo Ngày/Tuần/Tháng

- Balance Alarm Settings: Cảnh báo khi port sử dụng sắp hết thời gian (theo số điện thoại và Email)

cài thời gian cho fxo ta810

3. Tạo nhóm trung kế cho thiết bị FXO TA810:

- Ta có thể tạo nhiều nhóm trung kế cho các dịch vụ hay nhà mạng khác nhau

- Strategy: Trung kế sẽ đươc xoay vòng lần lượt hay chia đều cuộc gọi.

tạo nhóm trung kế ta810

4. Kết nối thiết bị Gateway FXO TA810 với tổng đài IP:

kết nối ta810 với tổng đài ip

5. Thiết lập cuộc gọi đi trên Gateway FXO TA810:

- Call Source: Là kết nối từ tổng đài IP

- Call Distination: Gọi đi qua nhóm nào?

thiết lập cuộc gọi đi trên ta810

6. Thiết lập cuộc gọi đến:

- Simple mode: Chọn chế độ cài đặt tùy biến

- Call Sourse: Nguồn gọi đến là từ nhóm trung kế bưu điện nào

- Call Distination: Cuộc gọi đến đi vào kết nối tổng đài IP

- Hotline: Ta có thể tạo DID bắt trên tổng đài, hoặc đổ trực tiếp vào nhóm Queue trên tổng đài, nhóm Ring group hoặc máy lẻ của tổng đài IP

thiết lập cuộc gọi đến ta810

7. Backup đầu số tự động khi tổng đài lỗi hỏng :

Trường hợp không may tổng đài bị lỗi, hỏng,.. thiết bị này cho phép kết nối tự động vào điện thoại IP, hoặc điện thoại analog đảm bảo cho quá trình hoạt động thông suốt.

a. Tạo thêm 1 tài khoản sip account từ thiết bị này, tài khoản này khai báo vào điện thoại IP như hình dưới: Vào gateway -> Voiptrunk

- IPPBX: Là kết nối đến tổng đài IP

- IPPhone: là tài khoản kết nối vào IP phone để backup khi IPPBX bị đứt kết nối

b. Tạo group trunk để tự động routing khi kết nối tổng đài IP bị lỗi :

Vào gateway -> Voiptrunk -> tạo trunk group như hình sau

c. Thiết lập cuộc gọi đến

- Call Source: Nhóm gọi vào từ các cổng kết nối bưu điện

- Call Distination: Nhóm trung kế tạo ở bước b bên trên

- Hotline: Số account tạo ở bước a được khai báo vào điện thoại và DID của tổng đài IP

8. Giao diện thiết bị Gateway FXO TA810:

a. Giao diện trạng thái thiết bị TA810.

- Available Duration: Số giây gọi còn lại chưa gọi hết hạn chế theo thời gian

- Status: Đường bưu điện đang chưa được kết nối

giao diện thiết bị ta810

b. Trạng thái định nghĩa số phút gọi và số giây gọi cho mỗi cổng:

- Single Call Max: Số phút gọi trên mỗi cuộc gọi (0 là không giới hạn)

- Max. Call Duration (s): Số giây gọi theo ngày/tuần/tháng

- Call Duration (s): Số giây bạn đã gọi

trạng thái thiết bị ta810

c. Chi tiết log cuộc gọi qua FXO TA810:

chi tiết log cuộc gọi ta810