Hướng dẫn cài đặt và cấu hình thiết bị chuyển đổi ATA HT802

Cài đặt và cấu hình thiết bị ATA HT802, Cài đặt bộ chuyển đổi ATA HT802, Cài đặt tài khoản cho thiết bị Grandstream HT802, Cài đặt thiết bị grandstream HT802, Cấu hình và cài đặt Gateway HT802, Cài đặt bộ chuyển đổi IP sang analog HT802.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình thiết bị chuyển đổi ATA HT802:

1. CÁC MÃ LỆNH CÀI ĐẶT THIẾT BỊ ATA HT802:

 - Nhấc tổ hợp điện thoại lên và bấm *** sau đó làm các mã lệnh như bảng dưới

Chú ý: Bấm # để về menu trước bấm * để đi đến menu sau:

mã cài đặt thiết bị ATA HT802

2. CÀI ĐẶT TÀI KHOẢN SỐ ĐIỆN THOẠI CHO THIẾT BỊ HT802:

- Dùng trình duyệt Web đánh vào địa chỉ IP của thiết bị (Nghe IP: Bấm *** 02): Pass đăng nhập là admin .

- Vào tab FXS để cài đặt tài khoản cho thiết bị (Tài khoản này do các nhà cung cấp số điện thoại cấp cho bạn hoặc lấy từ tổng đài IP)

+ Acccount Ative : chọn Yes

+ Primary SIP Server : Địa chỉ IP máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ VoIP.

+ Outbout Proxy: Địa chỉ IP máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ VoIP.

+ SIP User ID: Số điện thoại

+ Authenticate ID: Số điện thoại

+ Authenticate Password: Mật khẩu

+ Name: Số điện thoại