Hướng dẫn cài đặt và cấu hình thiết bị chuyển đổi ATA HT704

- Cài đặt và cấu hình thiết bị ATA HT704.

- Cài đặt bộ chuyển đổi ATA HT704.

- Cài đặt tài khoản cho thiết bị Grandstream HT704.

- Cài đặt thiết bị grandstream HT704.

- Cấu hình bộ chuyển đổi Gateway HT704.

- Cài đặt bộ chuyển đổi IP sang analog HT704.

1. CÁC MÃ LỆNH CÀI ĐẶT THIẾT BỊ ATA HT704:

 Vào chế độ cài đặt:

- Nhấc tổ hợp điện thoại lên và bấm *** sau đó làm các mã lệnh như bảng dưới:

Chú ý: Bấm # để về menu trước bấm * để đi đến menu sau:

lệnh cài đặt bộ chuyển đổi ATA HT704

 

2. CÀI ĐẶT TÀI KHOẢN SỐ ĐIỆN THOẠI CHO THIẾT BỊ HT704:

- Dùng trình duyệt Web đánh vào địa chỉ IP của thiết bị (Nghe IP: Bấm *** 02): Pass đăng nhập là admin .

- Vào tab FXS1/FXS2/FXS3/FXS4 để cài đặt tài khoản cho thiết bị (Tài khoản này do các nhà cung cấp số điện thoại cấp cho bạn hoặc lấy từ tổng đài IP)

+ Acccount Ative : chọn Yes

+ Primary SIP Server : Địa chỉ IP máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ VoIP.

+ Outbout Proxy: Địa chỉ IP máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ VoIP.

+ SIP User ID: Số điện thoại

+ Authenticate ID: Số điện thoại

+ Authenticate Password: Mật khẩu

+ Name: Số điện thoại

Khởi động lại thiết bị và test điện thoại.

Mọi chi tiết xin liên hệ Mr Thịnh: 0912.237.386