Hướng dẫn cài đặt và cấu hình thiết bị chuyển đổi ATA HT704

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình thiết bị ATA HT704, Cài đặt bộ chuyển đổi ATA HT704, Cài đặt tài khoản cho thiết bị Grandstream HT704, Cài đặt thiết bị grandstream HT704, Cấu hình bộ chuyển đổi Gateway HT704, Cài đặt bộ chuyển đổi IP sang analog HT704.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình thiết bị chuyển đổi ATA HT704:

1. CÁC MÃ LỆNH CÀI ĐẶT THIẾT BỊ ATA HT704:

 Vào chế độ cài đặt:

- Nhấc tổ hợp điện thoại lên và bấm *** sau đó làm các mã lệnh như bảng dưới:

Chú ý: Bấm # để về menu trước bấm * để đi đến menu sau:

lệnh cài đặt bộ chuyển đổi ATA HT704

 

2. CÀI ĐẶT TÀI KHOẢN SỐ ĐIỆN THOẠI CHO THIẾT BỊ HT704:

- Dùng trình duyệt Web đánh vào địa chỉ IP của thiết bị (Nghe IP: Bấm *** 02): Pass đăng nhập là admin .

- Vào tab FXS1/FXS2/FXS3/FXS4 để cài đặt tài khoản cho thiết bị (Tài khoản này do các nhà cung cấp số điện thoại cấp cho bạn hoặc lấy từ tổng đài IP)

+ Acccount Ative : chọn Yes

+ Primary SIP Server : Địa chỉ IP máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ VoIP.

+ Outbout Proxy: Địa chỉ IP máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ VoIP.

+ SIP User ID: Số điện thoại

+ Authenticate ID: Số điện thoại

+ Authenticate Password: Mật khẩu

+ Name: Số điện thoại

Khởi động lại thiết bị và test điện thoại.

Mọi chi tiết xin liên hệ Mr Thịnh: 0912.237.386