Hướng dẫn cài đặt và cấu hình thiết bị chuyển đổi ATA HT503

Cài đặt và cấu hình thiết bị ATA HT503, Cài đặt bộ chuyển đổi ATA HT503, Cài đặt tài khoản cho thiết bị Grandstream HT503, Cài đặt thiết bị grandstream HT503, Cấu hình và cài đặt Gateway HT503, Cài đặt bộ chuyển đổi IP sang analog HT503, Hướng dẫn sử dụng thiết bị grandstream HT503.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình thiết bị chuyển đổi ATA HT503:

1. CÁC MÃ LỆNH CÀI ĐẶT THIẾT BỊ ATA HT503:

 Vào chế độ cài đặt:

- Nhấc tổ hợp điện thoại lên và bấm *** sau đó làm các mã lệnh như bảng dưới

Chú ý: Bấm # để về menu trước bấm * để đi đến menu sau:

mã lệnh thiết bị ATA HT503

2. CÀI ĐẶT TÀI KHOẢN SỐ ĐIỆN THOẠI CHO THIẾT BỊ HT503:

- Dùng trình duyệt Web đánh vào địa chỉ IP của thiết bị (Nghe IP: Bấm *** 02).

- Password đăng nhập là: admin

- Vào tab FXS để cài đặt tài khoản cho thiết bị (Tài khoản này do các nhà cung cấp số điện thoại cấp cho bạn hoặc lấy từ tổng đài IP)

+ Acccount Ative : chọn Yes

+ Primary SIP Server : Địa chỉ IP máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ VoIP.

+ Outbout Proxy: Địa chỉ IP máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ VoIP.

+ SIP User ID: Số điện thoại

+ Authenticate ID: Số điện thoại

+ Authenticate Password: Mật khẩu

+ Name: Số điện thoại

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ CHUYỂN ĐỔI HT503:

a. Gọi đi

- Gọi đi: Bấm số cần gọi -> #

- Gọi lại số gần nhất vừa gọi đi: Nhấc máy bấm #

- Gọi lại số vừa gọi đến cho mình: Bấm *69

b. Chuyển hướng cuộc gọi:

* Chuyển tất cả cuộc gọi đến vào số bất kỳ

- Kích hoạt: Bấm *72 -> Số phone cần chuyển -> #

- Hủy: Bấm *73 nghe tone cúp máy

* Chuyển cuộc gọi khi máy bận:

- Kích hoạt: Bấm *90 -> Số phone cần chuyển -> #

- Hủy: Bấm *91 nghe tone cúp máy

* Chống quấy rối (cấm đổ chuông khi đang bận)

- Cấm đổ chuông: Nhấc máy *78

- Cho phép đổ chuông: Nhấc máy *79