Hướng dẫn cài đặt thiết bị chuyển đổi ATA HT702

- Cài đặt và cấu hình thiết bị ATA HT702.

- Cài đặt bộ chuyển đổi ATA HT702.

- Cài đặt tài khoản cho thiết bị Grandstream HT702.

- Cài đặt thiết bị grandstream HT702.

- Cấu hình và cài đặt Gateway HT702.

- Cài đặt bộ chuyển đổi IP sang analog.

1. CÁC MÃ LỆNH CÀI ĐẶT THIẾT BỊ ATA HT702:

 Vào chế độ cài đặt:

- Nhấc tổ hợp điện thoại lên và bấm *** sau đó làm các mã lệnh như bảng dưới

Chú ý: Bấm # để về menu trước bấm * để đi đến menu sau:

lệnh cài đặt ATA HT70

2. CÀI ĐẶT TÀI KHOẢN SỐ ĐIỆN THOẠI CHO THIẾT BỊ HT702:

- Dùng trình duyệt Web đánh vào địa chỉ IP của thiết bị (Nghe IP: Bấm *** 02): Pass đăng nhập là admin .

- Vào tab FXS1/FXS2 để cài đặt tài khoản cho thiết bị (Tài khoản này do các nhà cung cấp số điện thoại cấp cho bạn hoặc lấy từ tổng đài IP)

+ Acccount Ative : chọn Yes

+ Primary SIP Server : Địa chỉ IP máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ VoIP.

+ Outbout Proxy: Địa chỉ IP máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ VoIP.

+ SIP User ID: Số điện thoại

+ Authenticate ID: Số điện thoại

+ Authenticate Password: Mật khẩu

+ Name: Số điện thoại

Khởi động lại thiết bị và test điện thoại.