Danh sách thiết bị điện thoại hội nghị Meeteasy

Thiết bị điện thoại hội nghị Meeteasy mvoice là những thiết bị hội nghị Meeteasy Mid, Meeteasy mini, Meeteasy mvoice dùng cho phòng họp, phòng hội nghị từ ít người đến nhiều người cùng họp, điện thoại hội nghị có thể kết nối với các thiết bị âm thanh ngoài.

Danh sách thiết bị điện thoại hội nghị Meeteasy:

Hiện nay các công ty, tập đoàn có xu hướng mở rộng kinh doanh, mở rộng thêm những chi nhánh ở những cùng miền khác nhau trong nước cũng như ở nước ngoài, vì vậy nhu cầu cần liên lạc hoặc họp bàn công việc là cấp thiết. Không cần một thiết bị truyền hình trực tuyến ta cũng có thể có giải pháp về họp trực tuyến. Đó là họp thoại trực tuyến.

Thiết bị hội nghị điện thoại trực tuyến của hãng Meeteasy với các model phù hợp cho từng doanh nghiệp từ nhỏ tới lớn.

Chính vì vậy Công ty chúng tôi đã tổng hợp lại một số thiết bị hội nghị điện thoại trực tuyến nhiều bên của hãng Meeteasy.

- Quý khách hàng có thể lựa chọn sản phẩm theo tiêu chí của công ty như: phòng họp, phòng hội thảo rộng bao nhiêu m2, số lượng người tham gia hội thảo bao nhiêu người,...

Điện thoại hội nghị Meeteasy Mini B: dùng cho phòng hội nghị khoảng 10m2 và 6 người họp.

Điện thoại hội nghị Meeteasy Mini 2 B: dùng cho phòng hội nghị khoảng 15m2 và 10 người họp.

Điện thoại hội nghị Meeteasy Mid 2 B: dùng cho phòng hội nghị khoảng 25m2 và 15 người họp.

Điện thoại hội nghị Meeteasy Mid 2 EX: dùng cho phòng hội nghị khoảng 35m2 và 20 người họp.

Điện thoại hội nghị Meeteasy Mid 2 HC: dùng cho phòng hội nghị trên 40m2 và 40 người họp.

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp thêm về Thiết bị hội nghị Polycom.