Hướng dẫn chi tiết cài đặt thông số và cấu hình điện thoại ip Yealink Sip T29

Hướng dẫn chi tiết cài đặt thông số và cấu hình điện thoại ip Yealink Sip T29G E2 cho lần đầu cài đặt.

Hướng dẫn chi tiết cài đặt và cấu hình thông số điện thoại ip yealink SIP T29.

Chúng tôi giới thiệu quy trình cấu hình và cài đặt điện thoại ip Yealink SIP T29G như sau:

- Kết nối điện thoại vào hệ thống mạng hỗ trợ DHCP hoặc cấu hình địa chỉ IP tĩnh cho điện thoại.

- Xem trên điện thoại đã nhận địa chỉ ip.

- Gõ địa chỉ ip trên điện thoại vào trình duyệt web để cấu hình.

Username: admin

Password: admin

cấu hình cài đặt điện thoại sip T29G

 

- Vào menu Account để khai báo tài khoản SIPs mà nhà mạng cung cấp

- Sau khi điền thông số cấu hình xong.

- Click Confirm !

- Khai báo Codec sử dụng.

 

- Kiểm tra trạng thái đăng ký đã được đăng ký chưa.

cấu hình cài đặt điện thoại sip T29G

Ngoài ra, công ty chúng tôi chuyên phân phối điện thoại ip yealink và tổng đài điện thoại grandstream trên toàn quốc!

Mọi thắc mắc xin liên hệ: 0912.237.386