Cài đặt và cấu hình điện thoại ip yealink SIP T23P và SIP T23G

Hướng dẫn chi tiết cài đặt và cấu hình điện thoại ip Yealink Sip T23P E2 và Yealink SIP T23G cho người mới cài đặt.

Hướng dẫn chi tiết cài đặt và cấu hình điện thoại ip yealink SIP T23.

Chúng tôi giới thiệu quy trình cấu hình và cài đặt điện thoại Yealink SIP-T23P và điện thoại Yealink SIP T23G như sau:

- Kết nối điện thoại vào hệ thống mạng hỗ trợ DHCP hoặc cấu hình địa chỉ IP tĩnh cho điện thoại.

- Xem trên điện thoại đã nhận địa chỉ ip.

- Gõ địa chỉ ip trên điện thoại vào trình duyệt web để cấu hình.

Username: admin

Password: admin

Cài đặt điện thoại Yealink T23

Cài đặt điện thoại Yealink T23

- Vào menu Account để khai báo tài khoản SIPs

Click Confirm !

Cài đặt điện thoại Yealink T23

Cài đặt điện thoại Yealink T23

- Khai báo Codec sử dụng

Cài đặt điện thoại Yealink T23

 

- Kiểm tra trạng thái đăng ký

Cài đặt điện thoại Yealink T23


Ngoài ra, công ty chúng tôi chuyên phân phối điện thoại yealink trên toàn quốc!

Mọi chi tiết xin liên hệ 0912.237.376