Filter Blogs By tag: thiet bi ghi am 8 line

Box ghi âm 8 line điện thoại bàn giá rẻ của Tansonic, Artech, Zibosoft, mua bán box ghi âm 8 cổng, box ghi âm có thể ghi âm 8 kênh điện thoại hoặc tổng đài hoặc 8 đường trung kế analog, box ghi âm 8 port có kết nối cổng USB, khe PCI hoặc chạy ghi âm độc lập không cần kết nối PC.