Filter Blogs By tag: ghi am dien thoai 1 line

Card ghi âm điện thoại 1 line của Tansonic, Artech, Zibosoft, mua bán card ghi âm 1 kênh, Card ghi âm có thể ghi âm 1 line điện thoại hoặc tổng đài hoặc 1 đường trung kế analog, card ghi âm có kết nối cổng USB, khe PCI hoặc ghi âm độc lập.