Filter Blogs By tag: Phần mềm tính cước tổng đài Grandstream

Phần mềm tính cước tổng đài nội bộ Grandstream là Phần mềm quản lý cước điện thoại sử dụng cho tổng đài Grandstream, Phần mềm tính cước tổng đài có license lên đến 200 máy lẻ. Phần mềm tính cước tổng đài PABX Billing Manager Pro. là phần mềm chuyên nghiệp nhưng rất mềm dẻo với người sử