Thiết bị WIFI Grandstream

- Thiết bị WIFI Grandstream.

- Thiết bị thu phát sóng WIFI trong nhà, ngoài trời.

- Nhiều tính năng tuyệt vời.

- Cài đặt wifi đơn giản.

- Cấu hình với giao diện web dễ sử dụng