Thiết bị hội nghị Polycom

- Cung cấp thiết bị của hãng Polycom.

- Cung cấp và lắp đặt thiết bị Polycom cho phòng họp, phòng hội thảo,...