Micro đa hướng hội nghị

- Micro đa hướng hội nghị.

- Micro đa hướng hội nghị Mvoice.

- Mic đa hướng kiêm loa Jabra.