Thiết bị ghi âm

- Cung cấp thiết bị và máy ghi âm kết nối USB, PCI, jack RJ9.

- Cung cấp các loại card ghi âm cắm máy vi tính.

- Thiết bị ghi âm Artech.

- Thiết bị ghi âm Zibosoft.

- Thiết bị ghi âm Tansonic.

- Thiết bị ghi âm Synway.