Thiết bị ghi âm phòng họp

- Cung cấp máy ghi âm chuyên dụng các hãng Artech, Philip.

- cung cấp thiết bị ghi âm cho phòng họp, phòng hội thảo, họp nhóm.