Thiết bị ghi âm điện thoại

- Cung cấp và lắp đặt thiết bị ghi âm đường line điện thoại, ghi âm trung kế, ghi âm tổng đài.

- Cung cấp và lắp đặt máy ghi âm, card ghi âm cho phòng họp, phòng hội thảo,...