Thiết bị ghi âm Artech

- Cung cấp thiết bị bi âm của hãng Artech dùng ghi âm tổng đài, ghi âm line điện thoại.

- Cung cấp các loại máy ghi âm Artech dùng cho phòng họp, phòng hội thảo, họp nhóm, đối thoại.