Card ghi âm Tansonic

- Cung cấp các loại card ghi âm Tansonic, Zibosoft, ...

- Cung cấp thiết bị ghi âm phòng họp, phòng hội thảo, ghi âm line điện thoại, ghi âm tổng đài